Συντονιστικό Αναρχικών Κοινοτήτων νότιας-ανατολικής Αθήνας

Οι παρακάτω αφίσες κολλήθηκαν στις περιοχές μας απο το Συντονιστικό Αναρχικών Κοινοτήτων νότιας -ανατολικής Αθήνας.

This entry was written by namous , posted on Thursday October 31 2013at 01:10 am , filed under Αφίσες, Έντυπο Υλικό . Bookmark the permalink . Post a comment below or leave a trackback: Trackback URL.

Comments are closed.

css.php