Παρέμβαση στο Ελληνικό για Γενική Απεργία

Πραγματοποιήθηκε παρέμβαση το Σάββατο 15/10 από αναρχικές/ούς από τα Νότια στο Ελληνικό με 2 αφίσες και ένα κείμενο εν όψει της γενικής απεργίας στις 19/10.

Κείμενο: Όλοι στους Δρόμους για την Κοινωνική Εξέγερση

Αφίσα 1: Για τα Νέα Μέτρα Ι

Αφίσα 2: Για τα Νέα Μέτρα ΙΙ

 

https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1341893

This entry was written by namous , posted on Saturday October 15 2011at 12:10 am , filed under Δράσεις . Bookmark the permalink . Post a comment below or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

css.php